Genkse jongeren maken tijdschrift over ‘generaties’

PIDMAG N° 7 - Generaties

Bij het woord ‘generatie’ denken we spontaan aan ouders en grootouders, maar de definitie van ‘generatie’ houdt meer in dan alleen een fase in ons leven. Een groep Genkse jongeren die aan de 7de editie van PIDMAG werkte, ging op zoek naar onderwerpen die door verschillende generaties gedeeld worden, en stelt vast dat die generaties daar vaak helemaal anders naar kijken.

In de loop van ons leven stuiten we meermaals op schimmige termen die we in essentie wel begrijpen, maar waar we niet meteen een passende definitie op kunnen plakken. ‘Generatie’ is zo’n term. Bij het woord ‘generatie’ denken we spontaan aan onze ouders en grootouders, of aan de mentaliteit door de jaren heen. Hoe de jaren 70 bijvoorbeeld gekleurd werden door blowende jongeren in met bloemen beklede volkswagenbusjes. Of hoe new wave-bands en hanenkammen de jaren 80 kenmerkten. De definitie van ‘generaties’ houdt echter meer in dan levensstijl alleen. Het gaat om een gedeelde vorm van ideeën. Jongeren die collectief vinden dat de maatschappij aan vernieuwing toe is, en die door honger naar verandering de maatschappij ook effectief veranderen. De tijd tussen twee generaties is gemiddeld zo’n vijftien jaar, omdat verschillende leeftijden dan in een nieuwe levensfase terechtkomen.

Elke generatie wordt ook steeds gekenmerkt door een kleine minderheid die nieuw gedachtegoed en revolutionaire ideeën verspreidt onder generatiegenoten. Hierdoor vindt een ware aardverschuiving plaats, en deze nieuwe invloeden kenmerken vervolgens de volledige generatie.

PIDMAG is het magazine van het jongerenpersagentschap C.H.I.P.S. StampMedia. De editie over generaties is gratis verkrijgbaar in druk en als PDF. StoryLab ontwikkelde een interactieve versie voor iPad.
Downloaden kan via: http://www.stampmedia.be/pidmag.

StoryLab geeft workshops voor het maken van iBooks en experimenteert met alternatieve boekvormen.
-> Meer info kan je bekomen via dit formulier.Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *