Bahram in Koerdistan – een longread voor e-readers

Bahram in Koerdistan - nu beschikbaar

Bahram Maaruf (22) studeert sociaal-cultureel werk aan de KHLeuven. In het kader van zijn studies keerde hij samen met zijn vader terug naar Iraaks Koerdistan. In samenwerking met C.H.I.P.S. vzw verwerkte hij zijn bevindingen en ontdekkingen tot een interactief (audio)boek.

De vader van Bahram is afkomstig van de stad Kirkuk in Irak. Toen hij jong was, kwam de dictator Saddam Hoessein aan de macht. De Koerden werden door Saddam en zijn regime zwaar onderdrukt en uitgemoord. Hij besloot om na zijn studies guerillastrijder te worden en te gaan vechten voor de rechten en vrijheid van de Koerden. Na enkele jaren strijd en gevangenschap kwam hij voor een zware keuze te staan. Wegvluchten of opgepakt en geëxecuteerd worden. Hij koos ervoor om te vluchten. In België startte hij een studie informatica aan de KHLeuven en ontmoette daar zijn toekomstige echtgenote die daar toen sociaal werk studeerde.

Bahram omschrijft zichzelf als een ‘tweedegeneratiemigrant’. Alhoewel hij opgegroeid is in Vlaanderen, groeide bij hem de noodzaak om het Koerdische deel van zijn identiteit samen met zijn vader te ontdekken. Hij mocht van de KHLeuven in de periode maart-april afreizen naar Irak en hield een dagboek bij voor het opleidingsonderdeel Intercultureel werken.

Het verslag van deze ontdekkingstocht werd verwerkt tot een interactieve evocatie. Deze voert de lezer mee naar alle bezochte plekken en geeft extra duiding bij personen, plaatsen en geschiedkundige feiten.

StoryLab reikt met dit initiatief en vanuit het jeugdwerk mogelijkheden aan voor nieuwe publicatiemethoden via digitale media. De publicatie zal toegankelijk zijn via webbrowser, als iBook, geschikt voor Kindle en via een speciale app voor iPad.

Door kansen te geven aan jongeren om hun verhaal op innovatieve wijze te produceren en te distribueren, draagt C.H.I.P.S. vzw bij tot de overlevering van belangrijk erfgoed: het geheugen van migranten/vluchtelingen en de zoektocht naar hun identiteit.

Voor de ontwikkeling van dit interactief boek, werd gebruik gemaakt van Creatavist: een krachtige online tool voor het maken en multi-platform publiceren van digitale verhalen.

GRATIS DOWNLOADS:Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *